Legezko oharra

LEGEZKO OHARRA

INFORMAZIOAREN GIZARTEAREN ZERBITZUEI BURUZKO LEGEA (IGZL)

Kiroldegi Claret Askartza, web gunearen arduradunak, aurrerantzean ARDURADUNA izango denak, erabiltzaileen eskura jartzen du dokumentu hau, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean (LSSICE) ezarritako betebeharrak betetzeko eta web guneko erabiltzaile guztiei erabilera-baldintzei buruzko informazioa emateko.

Web gune honetara sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du erabiltzaile papera, eta konpromisoa hartzen du hemen xedaturiko xedapenak zorrotz betetzeko eta betetzeko, bai eta aplikatzekoa den beste edozein legezko xedapen betetzeko ere.

Kiroldegi Claret Askartza Web gunean agertzen den edozein informazio mota aldatzeko eskubidea izango du, eta ez dago betebehar horien berri eman beharrik edo erabiltzaileei jakinarazi beharrik. Nahikoa izango da web gunean honako hau argitaratzea: Kiroldegi Claret Askartza.

1. IDENTIFIKAZIO DATUAK

Sozietatearen izena: Kiroldegi Claret Askartza
Izen komertziala: Kiroldegi Claret Askartza
CIF: R-4800466G
Helbidea: Sarriena 173, 48940 Leioa (Bizkaia)
e-mail: [email protected]

2. XEDEA

Web gunearen bidez, gure zerbitzuei buruzko informazioa eskuratzeko aukera eskaintzen diegu erabiltzaileei.

3. PRIBATUTASUNA ETA DATUEN TRATAMENDUA

Eduki edo zerbitzu jakin batzuetara sartzeko datu pertsonalak eman behar direnean, erabiltzaileek egiazkotasuna, zehaztasuna, egiazkotasuna eta indarraldia bermatuko dituzte. Enpresak datu horiei tratamendu automatizatua emanen die, bere izaera edo helburuaren arabera, Pribatutasun Politikaren atalean adierazitako moduan.

3. JABETZA INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA

Erabiltzaileak onartzen du Web Gunean agertzen diren eduki guztiak, eta, bereziki, diseinuak, testuak, irudiak, logoak, ikonoak, botoiak, softwarea, izen komertzialak, markak edo industrian eta/edo merkataritzan erabil daitezkeen beste edozein zeinu, jabetza intelektualeko eskubideak eta marka, izen komertzial edo ikur bereizgarri guztiak, jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubide guztiak, eta/edo jabetza ekonomikoko beste edozein eskubide dituztela. Hori guztia dela eta, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du eduki horiek ez erreproduzitzeko, kopiatzeko, banatzeko, jendaurrean edo beste edozein modutan jakinarazteko, eraldatzeko edo aldatzeko, eta betebehar horiek ez betetzeak sor dezakeen edozein erreklamazio enpresatik kanpo uzteko. Web gunean sartzeak ez du inola ere esan nahi eskubide horiei uko egin, eskualdatu, lizentzia eman edo erabat edo hein batean lagako zaienik, non eta ez den espresuki kontrakoa ezartzen. Web gunea erabiltzeko baldintza orokor hauek ez diete erabiltzaileei web gunea eta/edo haren edukiak erabiltzeko, giza baliabideak erabiltzeko, aldatzeko, ustiatzeko, erreproduzitzeko, banatzeko edo publikoki jakinarazteko beste eskubiderik ematen. Beste edozein eskubide erabili edo ustiatzeko, enpresak edo ukitutako eskubideen hirugarren titularrak aldez aurretik eta espresuki horretarako emandako baimena beharko da.

Edukiek, testuek, argazkiek, diseinuek, logotipoek, irudiek, ordenagailu-programek, iturburu-kodeek eta, oro har, eremu honetan dagoen edozein sorkuntza intelektualek, bai eta Espazioak berak ere, oro har, multimedia artelan gisa, jabetza intelektualaren arloko legeriak babesten ditu egile-eskubideak. Enpresa da Web Espazioaren diseinu grafikoa osatzen duten elementuen titularra, menuak, nabigazio-botoiak, HTML kodea, testuak, irudiak, testurak, grafikoak eta Web Guneko beste edozein eduki, edo, edozein kasutan, elementu horiek erabiltzeko baimena du. Web gunean dagoen edukia ezin izango da ez osorik ez partez erreproduzitu, ez transmititu, ez informazioa berreskuratzeko ezein sistemaren bidez erregistratu, ez inola ere, ez ezein bitartekotan, erakunde horren aldez aurreko idatzizko baimena izan ezean.

Halaber, debekatuta dago copyright-a kentzea, saihestea eta/edo manipulatzea, baita babeserako gailu teknikoak edo edukiek izan dezaketen edozein informazio-mekanismo ere. Web gune honen erabiltzaileak hitz ematen du aipatutako eskubideak errespetatuko dituela eta kalte egin diezaiokeen edozein jarduketa saihestuko duela. Nolanahi ere, enpresak dagozkion legezko baliabide edo ekintzak erabiliko ditu jabetza intelektual eta industrialeko legezko eskubideak defendatzeko.

5. WEB GUNEAREN ERABILTZAILEAREN BETEBEHARRAK ETA ERANTZUKIZUNAK

Erabiltzaileak konpromiso hauek hartzen ditu:

 1. Web gunea eta edukiak eta zerbitzuak egoki eta zilegi erabiltzea, honi jarraikiz: (i) une bakoitzean aplikatu beharreko legeria; (ii) Web gunea erabiltzeko baldintza orokorrak; (iii) morala eta ohitura onak, oro har onartuak eta (iv) ordena publikoa.
 2. Web gunean sartzeko behar diren baliabide eta eskakizun tekniko guztiak izatea.
 3. Web guneko inprimakiak beren datu pertsonalekin betetzean egiazko informazioa ematea eta uneoro eguneratuta edukitzea, une oro erabiltzailearen benetako egoerari erantzuteko moduan. Erabiltzailea izanen da egiten dituen adierazpen faltsuen edo zehaztugabeen erantzule bakarra, bai eta enpresari edo hirugarrenei ematen dizkien kalteen erantzule ere.

Aurreko atalean ezarritakoa gorabehera, erabiltzaileak ez du honako hau egin behar:

 1. Web gunea eta/edo edukiak baimenik gabe edo iruzurrez erabiltzea, Erabiltzeko Baldintza Orokor hauetan debekatutako legez kontrako xede edo ondorioekin, hirugarrenen eskubide eta interesei kalte egiten badiete edo, edozein modutan, edozein ekipo informatikotan gordetako zerbitzuak edo dokumentuak, artxiboak eta era guztietako edukiak kaltetu, baliogabetu, gainkargatu, hondatu edo erabiltzea eragotz badezakete.
 2. Web guneko baliabide edo eremu mugatuetara sartzea edo sartzen saiatzea, horretarako eskatzen diren baldintzak bete gabe.
 3. Web guneko sistema fisiko edo logikoetan, hornitzaileei edo hirugarrenei kalteak eragitea.
 4. Birus informatikoak edo enpresaren, hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragin ditzaketen bestelako sistema fisiko edo logikoak sarean sartzea edo zabaltzea.
 5. Enpresaren, hirugarren hornitzaileen eta beste erabiltzaile batzuen datuak atzitzen, erabiltzen eta/edo manipulatzen saiatzea.
 6. Komunikazio publikoko edozein modalitateren bidez jendea sartzen uztea edo kopiatzea, banatzea, edukiak eraldatzea edo aldatzea, baldin eta eskubideen titularraren baimenik ez badu edo hori legez onartzen ez bada.
 7. Jabetza intelektual edo industrialeko eskubideei buruzko oharrak eta edukietan sartutako enpresaren edo hirugarrenen eskubideak identifikatzen dituzten gainerako datuak ezabatzea, ezkutatzea edo manipulatzea, bai eta edukietan sar daitezkeen babeseko gailu teknikoak edo informazio-mekanismoak ere.
 8. Edukiak lortzea eta lortzen saiatzea, horretarako, kasuan kasu eskura jarri ez diren bitartekoak edo prozedurak erabiliz, edo edukiak dauden web orrietan edo, oro har, Interneten erabili ohi diren web guneetan espresuki adierazi direnak erabiliz, web gunea eta/edo edukiak hondatu edo erabiltzeko arriskurik ez dagoelako.
 9. Bereziki, eta modu adierazgarrian eta ez sakonean, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du hirugarrenei ez transmititzeko, zabaltzeko edo haien esku jartzeko informazioa, datuak, edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinu- eta/edo irudi-artxiboak, argazkiak, grabazioak, softwarea eta, oro har, edozein material, baldin eta kontrakoa bada, Konstituzioak Tratatuetan onartutako oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen aurka egiten badu. Legearen, moralaren, oro har onartzen diren ohitura onen edo ordena publikoaren aurkako delitu-, irain-, difamazio-, indarkeria- edo, oro har, aurkakoak diren edo legearen, oro har onartzen diren ohituren edo ordena publikoaren aurkako jarduerak, jarrera edo pentsamendu diskriminatzaileak eragin, bultzatu edo sustatzen ditu. • Sartu, eman edo utzi produktu moralak, tratu txarrak, tratu txarrak, tratu txarrak eta abar. Antsietatea edo beldurra eragiten du, edo egoera onartezina eragin dezake. Osasunarentzat eta oreka psikikoarentzat arriskutsuak edo kaltegarriak diren praktika arriskutsuetan parte hartzera bultzatzen du. • Babes intelektual edo industrialaren arloko legediak babesten du, gizartearena edo hirugarren batzuena, eta ez da baimendu egin nahi den erabilera. • Ohorearen, norberaren eta familiaren intimitatearen edo norberaren irudiaren aurkakoa da.- Edozein motatako publizitatea da.- Edozein motatako birusak biltzen ditu.

Web guneko zerbitzu eta/edo eduki batzuetara sartzeko pasahitz bat ematen bazaio, modu arduratsuan erabili beharko du, eta isilpean gorde. Ondorioz, bere zaintza eta konfidentzialtasun egokiaren ardura izango du, eta hitz emango du ez diela hirugarrenei lagako aldi baterako edo modu iraunkorrean, ez eta kanpoko pertsonei zerbitzu eta/edo eduki horietara sartzen utziko ere. Era berean, behartuta dago sozietateari bere pasahitza behar ez bezala erabiltzea ekar dezakeen edozein gertaera jakinaraztera, hala nola, lapurtzea, galtzea edo baimenik gabe sartzea, berehala bertan behera uzteko. Beraz, aurreko jakinarazpena egiten ez duen bitartean, enpresak ez du bere pasahitza behar bezala ez erabiltzeagatik sor daitekeen erantzukizunik izango, eta bere erantzukizuna izango da Web Guneko edukiak eta/edo zerbitzuak legez kontrako hirugarren batek erabiltzea. Axolagabekeriaz edo doluz, Erabilera Baldintza Orokor hauetan ezarritako betebeharren bat betetzen ez badu, ez-betetze horrek enpresari ekar diezazkiokeen kalte eta galera guztien erantzulea izanen da.

6. ERANTZUKIZUNAK

Ez da bermatzen web gunean dauden elementu eta informazioak modu jarraituan atzituko direnik, ez eta behar bezala ikusi, deskargatu edo erabiliko direnik ere, baldin eta kontroletik kanpo dauden faktore edo inguruabarrek eragotzi, zaildu edo eten baditzakete. Eskainitako eduki edo informazioetara sartzearen ondorioz har daitezkeen erabakien erantzukizuna ez du bere gain hartuko.

Zerbitzua eten edo erabiltzailearekiko harremana berehala konpondu ahal izango da, baldin eta bere Web Gunearen edo bertan eskaintzen den edozein zerbitzuren erabilera Erabiltzeko Baldintza Orokor hauen aurkakoa bada. Ez dugu erantzukizunik izango Web Gunearen erabilerak eragindako kalte, galera, erreklamazio edo gastuengatik.

Kalte horiek sor ditzaketen edukiak ahalik eta azkarren ezabatzeko ardura izango du, baldin eta hala jakinarazten bada. Bereziki, ez gara erantzule izanen, besteak beste, honako hauek eragindako kalteengatik:

 1. Interferentziak, etenaldiak, akatsak, hutsegiteak, telefono-matxurak, atzerapenak, blokeoak edo deskonexioak sistema elektronikoaren funtzionamenduan, telekomunikazio-linea eta -sareetako akats, gainkarga eta akatsengatik, edo enpresaren kontroletik kanpoko beste edozein arrazoirengatik.
 2. Bidegabeko sartzeak, edozein motatako programa gaiztoak erabiliz eta edozein komunikabide erabiliz, hala nola birus informatikoak edo beste edozein.
 3. Web gunearen abusu desegokia edo desegokia.
 4. Nabigatzailearen funtzionamendu txarragatik edo eguneratu gabeko bertsioak erabiltzeagatik sortutako segurtasun edo nabigazio akatsak. Web guneko administratzaileak eskubidea du web guneko edozein eduki edo informazio osorik edo zati batean kentzeko.

Enpresak ez du inolako erantzukizunik izanen Web Gunearen erabiltzaileek libreki erabili eta erabiltzeko zerbitzuak gaizki erabiltzeagatik sor litezkeen kalte eta galerengatik. Halaber, ez da inolako erantzukizunik izanen datuak biltzeko inprimakien ondorioz jaso daitezkeen eduki eta informazioengatik, eta horiek kontsulta eta zalantza zerbitzuak emateko baizik ez dira izanen. Bestalde, zerbitzu horiek modu bidegabean edo desegokian erabiltzeagatik kalte eta galerarik sortuz gero, eragindako kalte edo galerengatik erreklamatutako erabiltzailea izan daiteke.

Web gunean sartzearen edo erabiltzearen ondorioz, hirugarrenen erreklamazio, ekintza edo eskarien ondorioz sor daitezkeen kalte eta galeren aurrean kalterik gabe mantenduko duzu enpresa. Era berean, zure “robotak”, “spider-ak”, “crawler-ak” edo antzeko tresnak erabiltzeak eragin ditzakeen kalte eta galeren ordaina ematera behartuta zaude, Web Gunearen funtzionamenduan zentzugabeko zama eragiten duen beste edozein datu bildu edo ateratzeko edo beste edozein ekintza egiteko.

7. HIPERESTEKAK

Erabiltzaileak ez du inola ere web gunea erreproduzitu behar, ezta hiperesteka edo hiperesteka baten bidez ere, ez eta edukiak ere, fitxategiaren arduradunak espresuki eta idatziz baimendu ezean.

Web guneak beste web gune batzuetarako estekak izan ditzake, hirugarrenek kudeatuak, erabiltzaileak enpresa laguntzaileei eta/edo babesleei informazioa errazago eskuratzeko. Horrekin bat, sozietateak ez du bere gain hartzen web gune horien edukiaren ardura, eta ez dago hirugarrenen esteken bidez hirugarrenei eman dakizkiekeen zerbitzuen eta/edo informazioaren bermatzaile edo/eta eskaintzaile gisa.

Erabiltzaileari eskubide mugatua, ezeztagarria eta ez esklusiboa ematen zaio Web Gunearen orri nagusirako estekak sortzeko, soilik erabilera pribaturako eta ez komertzialerako. Gure web gunerako esteka duten web guneak (i) ezin izango dute harremana faltsutu, ez eta lotura hori baimendu dela baieztatu ere, ez eta gure gizarteko markak, izenak, izen komertzialak, logotipoak edo bestelako zeinu bereizgarriak sartu ere; (ii) ezin izango dira sartu gustu txartzat har daitezkeen edukiak, lizunak, iraingarriak, eztabaidagarriak, sexuagatiko, arrazagatiko edo erlijioagatiko indarkeria edo diskriminazioa bultzatzen dutenak, ordena publikoaren kontrakoak edo ez-zilegiak. (iii) ezin dira lotu web guneko orri nagusiaz bestelako orrietara; (iv) Web Gunearen helbidearekin lotu behar da, eta lotura egiten duen web guneak ez du utzi behar web gunea bere web gunearen zati gisa edo bere “frames” baten barruan erreproduzitzen edo web guneko edozein orriren gainean “browser” bat sortzen. Enpresak edozein unetan eskatzen ahalko du Web Gunerako edozein esteka kentzeko. Gero, berehala kendu beharko du.

Enpresak ezin du kontrolatu web gunerako estekak dituzten beste web gune batzuek emandako informazioa, edukiak, produktuak edo zerbitzuak.

8. DATUEN BABESA

Zerbitzu batzuk erabiltzeko, erabiltzaileak aldez aurretik datu pertsonal batzuk eman behar ditu. Enpresak modu automatizatuan tratatuko ditu datu horiek, eta dagozkien segurtasun-neurriak aplikatuko ditu, hori guztia DBLOa, DBLOa eta IGZLa betez. Erabiltzaileak datu pertsonalen tratamenduan jarraitutako politika erabil dezake, bai eta aurrez ezarritako helburuak ezarri ere, pribatutasun-politikan zehaztutako baldintzetan.

9. COOKIAk

Enpresak “cookie” teknologia Web Gunean erabiltzeko eskubidea du, ohiko erabiltzaile gisa onartzeko eta Web Gunearen erabilera pertsonalizatzeko, hizkuntza edo eduki desiratuagoak edo berariazkoagoak hautatuz.

Cookiek erabiltzailearen IPren helbidea biltzen dute, eta Google da informazio horren tratamenduaren arduraduna.

Web zerbitzari baten bidez nabigatzaile batera bidalitako fitxategiak dira cookieak, erabiltzaileak web gunean egiten duen nabigazioa erregistratzeko, erabiltzaileak onartzen duenean. Nahi baduzu, zure nabigatzailea konfigura dezakezu pantailan cookie-ak jaso direla jakinarazteko eta disko gogorrean cookie-ak instalatzea eragozteko. Mesedez, kontsultatu zure nabigatzailearen jarraibideak eta eskuliburuak informazio hori zabaltzeko.

Cookiei esker, baliteke erabiltzaileak erabiltzen duen ordenagailuaren nabigatzailea ezagutu ahal izatea, edukiak eman eta erabiltzaileak nabigazioari edo publizitateari buruz dituen lehentasunak eskaintzeko, erabiltzaileen profil demografikoak neurtzeko, trafikoaren bisitak eta parametroak neurtzeko, aurrerapena eta sarrera-kopurua kontrolatzeko.

10. AITORPENAK ETA BERMEAK

Oro har, Web Gunean eskaintzen diren edukiak eta zerbitzuak informatzeko baino ez dira. Beraz, horiek eskaintzean, ez da inolako bermerik edo adierazpenik ematen web gunean eskaintzen diren eduki eta zerbitzuei dagokienez, eta, besteak beste, lizitazio-, fidagarritasun-, erabilgarritasun-, egiazkotasun-, zehaztasun- edo merkaturagarritasun-bermeak barne hartzen ditu, legez adierazpen eta berme horiek baztertu ezin diren neurrian izan ezik.

11. EZINBESTEKOA

Zerbitzua ematea ezinezkoa denean, enpresa ez da erantzule izango, baldin eta hornidura elektrikoaren etenaldi luzeen, telekomunikazio-lineen, gizarte-gatazken, greben, matxinaden, leherketen, uholdeen, ekintzen eta ez-egiteen ondorioz bada, eta, oro har, ezinbesteko edo ustekabeko kasu guztien ondorioz.

12. EZTABAIDAK KONPONTZEA. LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

Erabiltzeko baldintza orokor hauek eta web gunearen erabilera Espainiako legeriaren arabera arautuko dira. Edozein eztabaida ebazteko, aldeek webgunearen arduradunaren helbide sozialeko epaitegi eta auzitegietara joko dute.

Erabilera-baldintza orokor hauetako edozein hitzarmen aplikatu beharreko legeriaren arabera edo ebazpen judizial edo administratibo baten ondorioz galdaezina edo baliogabea bada, eskaezintasunak edo deuseztasunak ez du eragingo erabilera-baldintza orokor hauek oro har eskaezinak edo baliogabeak izatea. Kasu horietan, enpresak hitzarmen hori aldatu edo ordeztu egingo du, baliozkoa eta galdagarria den beste batekin, eta, ahal den neurrian, jatorrizko hitzarmenean jasotako helburua eta asmoa lortuko ditu.