PRIBATUTASUN POLITIKA

PRIBATUTASUN POLITIKA

Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 13. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoaren 11. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, LEIOAKO MISIOLARI CLARETIANOS-SANCTUS PAULUS-COMUNIDAD LEIOAk honako informazio hau ematen du kontsultak egiten dituzten edo informazioa eskatzen duten pertsonen datu pertsonalen tratamenduari buruz:

Arduradunaren nortasuna

 • Arduradunaren nortasuna: CLARET ASKARTZA IKASTETXEA
 • CIF: R-4800466-G
 • Helbidea: SARRIENA AUZOA 173, 4890 LEIOA
 • Telefonoa: 944642600
 • Porsta elektronikoa: [email protected]
 • Datuak babesteko ordezkaria: Katia Lezamiz

Zure datu pertsonalen tratamenduaren helburuak

Datu pertsonal horiek erabiltzen ditugu, galdetegi, helbide elektroniko eta bestelako dokumentuetan lehendabiziko maila informatibo bezala dagokion testuaren inguruan, hurrengoetarako:

 • Jasotako kontsulta eta informazio eskaeren kudeaketa eta arretarako
 • Kexa eta erreklamazioen kudeaketa eta arreta
 • Kurriculumak eta lan-poltsa kudeatzea
 • Gure jarduerei buruzko dibulgazio-helburuekin
 • Gure kontratuzko edo aurrekontratuzko harremanaren kontabilitatezko kudeaketa, fiskala eta administratiborako

Zure datu pertsonalak gordetzeko epea

Elkargoak eraginpeko kolektiboen datuak gordeko ditu zentroarekiko harremanak irauten duen bitartean, edo emandako baimena ezeztatzen ez den bitartean, tratamendua bertan oinarritzen denean, eta, ondoren, kasu bakoitzean aplikatzekoak diren legezko epeetan eta datuak biltzeko helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran. Zerbitzu edo tratamendu bakoitzerako beharrezkoak diren datuak baino ez dira eskatzen; beraz, datu horiek jakinarazi ezean, ezin izango dira eman.

Legitimizazio printzipioa

Datu personal hauen tratamendurako legezko oinarria kontsulta burutu edo informazioa eskatzen duen interesdunaren baimenean datza, helburu zehatz bat edo batzuetarako.

Honen datu pertsonalen komunikazioa ezinbestekoa da kontsulta edo eskaerari erantzuteko.

Tratamenduaren arduradunak dituen legezko interesei erantzuteko; harremanetarako pertsonaren datuak zerbitzuak eskaintzen dizkieten hornitzaile edo hornitzaile izan litezkeen horiei dagokienean.

Jasotzaileak

Zure datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei lagako, legeak hala agintzen duenean izan

Datu pertsonalak, hezkuntza, zerga edo ezaugarri publikoko bestelako funtzioak dituzten administrazio publikoei ez ezik erakunde ofizialei ere jakinaraziko zaizkiei.

Claret Askartza Ikastetxeak zenbait hornitzaileekin egiten du lan eta horiekin datu pertsonalen komunikazioa eman daiteke, betiere, indarrean dagoen legediak ezarritako datu pertsonalen babeseran bermearekin.

Eskubideak baliatzea

Gure posta helbidera edo [email protected] helbide elektronikora bidalitako idazki baten bidez, zure datu pertsonalei buruzko eskubide hauek baliatu ahal izango dituzu, araudian aurreikusitako egoera eta baldintzetan:

 • Sarbide-eskubidea: zure datuak tratatzen ari diren ala ez jakiteko.
 • Zuzentzeko eskubidea: datu okerrak zuzentzeko.
 • Ezabatzeko eskubidea: tratamendua bertan behera uzteko, besteak beste, bildu ziren helburuetarako beharrezkoak ez direnean.
 • Aurka egiteko eskubidea: inguruabar zehatzetan tratatzeari utz diezaioten, premiazko arrazoi legitimoak daudenean izan ezik, edo balizko erreklamazioen egikaritza edo defentsa.
 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: kasu jakin batzuetan tratamenduaren irismena mugatzeko, baina haren kontserbazioa bermatuz.
 • Datuen eramangarritasunerako eskubidea: aldez aurretik emandako datuak jasotzeko edo hirugarren bati bidaltzeko.
 • Aldez aurretik emandako baimena edozein unetan ezeztatzeko eskubidea.

Zure eskubideak baliatzeko, zure nortasuna egiaztatu beharko duzu. Zure eskubideak baliatzeko, zure nortasuna egiaztatu beharko duzu. Era berean, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazio bat aurkezteko eskubidea izango duzu, bereziki zure eskubideak baliatzean gogobetetzerik lortu ez baduzu.

Segurtasun-neurriak

Elkargoak konpromisoa hartzen du datu pertsonalak isilpean gordetzeko betebeharra eta datu horiek gordetzeko betebeharra betetzeko, eta beharrezko neurriak hartuko ditu datu horiek aldatzea, galtzea, baimenik gabe tratatzea edo eskuratzea saihesteko, aplikatzekoa den araudian ezarritakoaren arabera.

Zentroak segurtasun-neurri teknikoak eta antolakuntzakoak ditu ezarrita, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta datu horiek aldatzea, galtzea eta baimenik gabe tratatzea eta/edo eskuratzea saihesteko, teknologiaren egoera, biltegiratutako datuen izaera eta dituzten arriskuak kontuan hartuta, giza ekintzatik edo ingurune fisiko edo naturaletik datozenak izan, aplikatzekoa den araudian ezarritakoaren arabera.

Pribatutasun-politika eguneratzea

Datuak babesteko politikaren edukia aldatu ahal izango da, gerta daitezkeen lege-aldaketetara eta kontrol-agintaritzek emandako irizpide eta jarreretara egokitzeko.

KEXAK ETA EKARPENAK

 • Tratamenduaren arduraduna: CLARET ASKARTZA IKASTETXEA
 • Helburua: kontsulta eta informazio-eskaere kudeaketa.
 • Legitimizazioa: interesdunaren adostasuna.
 • Jasotzaileak: datuak ez dira hirugarrenei helaraziko, legezko betearazpena dagoenean izan ezik.
 • Eskubideak: pribatutasun politikan datuak ikusi, aldatu eta horiek ezabatzeko aukera izango duzu, baita bestelako eskubideak aurrera eraman eta datuen babeserako informazio gehigarria kontsultatu ere.

ZURE CURRICULUMA BIDALI IEZAGUZU

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 13. artikulua (2016/679 EB Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Lege Organikoaren 11. artikulua betez (3/2018 LO), CLARET ASKARTZA IKASTETXEAren izenean jakinarazten dizugu zuk ematen dizkiguzun datuak erabiliko ditugula langileak hautatzeko prozesu batean sartzeko eta zure curriculum-gaitasunen ebaluazioa egiteko. Bildu eta tratatzen ditugun datuak gure sistemetan identifikatzeko beharrezkoak direnak dira, eta zure curriculum- eta lan-informazioari eta gaitasun-profilari buruzkoak.

Zure datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria kontratu aurreko neurriak aplikatzea da. Emandako datu pertsonalak, gehienez ere, urtebete gordeko dira, hautaketa-prozesua amaitzen denetik edo autohautagaitzak jasotzen direnetik kontatzen hasita. Zure datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko zure baimenik gabe. Zure datuak sartu, zuzendu eta ezabatu ditzakezu, bai eta beste eskubide batzuk erabili ere [email protected] helbidean, gure web orrian datuak babesteko informazio gehigarriarekin batera azaltzen den bezala: pribatutasun-politika